OPM Lyrics

“Kahit Kailan” – South Border

“Kahit Kailan” / “Anytime”

Nagtatanong ang isip / [My] mind is asking
Di raw maintindihan / It doesn’t understand
Kung anong nararamdaman / What it is feeling
Dapat mong malaman / You need to know
Sa puso ko’y ikaw lamang / In my heart it’s only you
Ang nag iisa… / The only one…

Pangangamba / Apprehension
Dapat bang isipin / Is it right to think
Walang hanggan / That there’s no end
Asahan mo na… / Count on [the fact that]…

CHORUS:
Kahit kailan
/ Anytime
Di kita iiwan / I won’t leave you
Kahit kailan / Anytime
Di kita pababayaan / I won’t abandon you
Kahit kailan / Anytime
Kahit kailan… / Anytime…

Bulong ng yung damdamin / The whisper of your heart
“Pagibig na walang hanggan / “A love with no end
Ang siyang nais kong makamtan” / Is what I want to possess”
Ngayon ay narito ako / Now I’m here
Handang umibig sa iyo / Ready to love you
Na walang katapusan… / To no end…

Pangangamba / Apprehension
Dapat bang isipin? / Is it right to think
Walang hanggan / That there’s no end
Asahan mo na… / Count on [the fact that]…

(Chorus)

Kung ikaw ay mawala sa piling ko / If you ever disappear from my arms
Di na alam kung kakayanin pa kayang / I don’t know if I would ever have the strength
Umibig pang muli / To love again
Kahit na ano pang mangyayari / No matter what else will happen
Di maaring ipag-balik / There’s no way to bring back [what we have]
Sasamahan pa kita / I will even accompany you
Hanggang sa huli……. / Until the end…….

Kahit kailan / Anytime
Di kita iiwan / I won’t leave you
Kahit kailan / Anytime
Di kita pababayaan / I won’t abandon you
Kahit kailan / Anytime
Di magbabago / [I] won’t change
Kahit kailan / Anytime
Kahit kailan… / Anytime…

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s