OPM Lyrics

“Kung Wala Ka” – Hale

“Kung Wala Ka” / “If You’re Not Here”

Natapos na ang lahat / Everything has ended
Nandito pa rin ako / I’m still here
Hetong nakatulala / Here staring at nothing
Sa mundo, Sa mundo / On this Earth, on this Earth

Hindi mo maiisip / You won’t be able to think
Hindi mo makikita / You won’t be able to see
Mga pangarap ko / My hopes
Para sayo, para sayo / For you, for you

Ohh, hindi ko maisip / Ohh, I can’t think
Kung wala ka / If you’re not here
Ohh, sa buhay ko / Ohh, in my life

Nariyan ka pa ba? / Are you still there?
Hindi ka na matanaw / You’ve gone from sight
Kung mayroon bang daraanang / Is  there a way
Pasulong, pasulong / Forward, forward

Ohh, hindi ko maisip / Ohh, I can’t think
Kung wala ka / If you’re not here
Ohh, sa buhay ko / Ohh, in my life

Sundan mo / Follow
Ang paghimig na lulan na aking pinagtatanto / This melody I carry that I’m creating
Sundan mo / Follow
Ang paghimig ko / My melody

Ohh, hindi ko maisip / Ohh, I can’t think
Kung wala ka / If you’re not here
Ohh, sa buhay ko / Ohh, in my life

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s