OPM Lyrics

“Bakit Labis Kitang Mahal” – Lea Salonga

“Bakit Labis Kitang Mahal” / “Why Do I Love You So”

Mula nang makilala ka / Since I met you
Aking mahal / My love
Di ako mapalagay / I can’t sit still
Sa kakaisip ko sa’yo / From thinking of you
Lagi na lang ikaw ang alaala ko / Always you’re on my mind
Kahit nasaan ka man / Regardless of where you are
Larawan mo’y natatanaw / Your image I can see

Maging sa pagtulog ay panaginip ka / Even in my sleep I dream of you
Pagka’t ang nais ko sana / Because my wish is
Kapiling ka sa tuwina / To be in your arms always

Ano bang nakita ng puso kong ito sa’yo / What did my heart see in you
Kapag ika’y kasama / When I’m with you
Anong ligaya ko, sinta / How happy I am, dear

Bakit labis kitang mahal / Why do I love you so
Yakap mo’y di ko malimutan / I can’t forget your embrace
Bakit labis kitang mahal / Why do I love you so
Sumpa man / I promise
Iniibig kita / I’m loving you

Mula nang makilala ka / Since I met you
Aking mahal / My love
Di ako mapalagay / I can’t sit still
Sa kakaisip ko sa’yo / From thinking of you
Lagi na lang ikaw ang alaala ko / Always you’re on my mind
Kahit nasaan ka man / Regardless of where you are
Larawan mo’y natatanaw / Your image I can see

Maging sa pagtulog ay panaginip ka / Even in my sleep I dream of you
Pagka’t ang nais ko sana / Because my wish is
Kapiling ka sa tuwina / To be in your arms always

Ano bang nakita ng puso kong ito sa’yo / What did my heart see in you
Kapag ika’y kasama / When I’m with you
Anong ligaya ko, sinta / How happy I am, dear

Bakit labis kitang mahal / Why do I love you so
Yakap mo’y di ko malimutan / I can’t forget your embrace
Bakit labis kitang mahal / Why do I love you so
Sumpa man / I promise
Iniibig kita / I’m loving you

Bakit labis kitang mahal / Why do I love you so
Yakap mo’y di ko malimutan / I can’t forget your embrace
Bakit labis kitang mahal / Why do I love you so
Sumpa man / I promise
Iniibig kita / I’m loving you

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s