OPM Lyrics

“Simpleng Tao” – Gloc 9

“Simpleng Tao” / “Simple Person”

Habang tumutunog ang gitara / While the guitar plays
Sa’kin makinig ka sana / I hope you’ll listen to me
Dumungaw ka sa bintana / Look out the window
Na parang isang harana / Like it’s a serenade
Sa awit na aking isinulat ko kagabi / To this song I wrote last night
Huwag sanang magmadali at huwag kang mag-atubili dahil / Please don’t hurry and don’t hesitate because

Kahit na wala akong pera / Even though I have no money
Kahit na butas aking bulsa / Even if my pockets have holes in them
Kahit pa maong ko’y kupas na / Even if my jeans have faded
At kahit na marami dyang iba / And even if there are many others out there

Ganito man ako (Maniwala ka sana sa akin) / Even if I’m like this (Please believe me)
Simpleng tao (Na ikaw ang lagi kong dalangin) / A simple person (That you’re my constant prayer)
Ang maipagyayabang ko lang sa’yo (Ay ang) / The only thing I can show off to you (Is)

Pag-ibig ko sa’yo na ‘di magbabago / My love for you that won’t change
At kahit na anong bagyo / And no matter the storm
Ika’y masusundo / I’ll be there for you
Ganito lang ako (Maniwala ka sana sa akin) / I’m only like this (Please believe me)
Simpleng tao (Na ikaw ang lagi kong dalangin) / A simple person (That you’re my constant prayer)
Na umaasa hanggang ngayon / Who is hoping until now

Hindi mo namang kailangan nang sagutin / You don’t even need to answer
Ang aking hinihiling / My request
Nais lang maparating / I just wanted to relay
Na ‘di na muli pang dadaloy ang luha / That your tears won’t ever fall again
Pupunasan nang kusa / I’ll wipe them away automatically
‘Di kailangang manghula / No need to guess
Kahit pamasahe lang ang palagi kong dala / Even if I only have (transportation) fare to carry
Upang makasama ka / In order to be with you
Habang nakikita ka / While seeing you
Lagi kang aalalayan / I’ll always support you
Kahit ano man ang ‘yong / Whatever it is
Mga ibinubulong / You whisper
Malalim pa sa balon / Deeper than a well
Ito lamang ang / This is all

Pag-ibig ko sa’yo na ‘di magbabago / My love for you that won’t change
At kahit na anong bagyo / And no matter the storm
Ika’y masusundo / I’ll be there for you
Ganito lang ako (Maniwala ka sana sa akin) / I’m only like this (Please believe me)
Simpleng tao (Na ikaw ang lagi kong dalangin) / A simple person (That you’re my constant prayer)
Hihingi na ba ng saklolo / Should I ask for help

Kay Spiderman o kay Batman / From Spiderman or Batman
Kay Superman o Wolverine / From Superman or Wolverine
Kahit ‘di maintindihan / Even if it’s confusing
Baka sakaling pansinin / Maybe, just maybe, you’d notice

Ganito lang ako (Maniwala ka sana sa akin) / I’m only like this (Please believe me)
Simpleng tao (Na ikaw ang lagi kong dalangin) / A simple person (That you’re my constant prayer)
Ang maipagyayabang ko lang sa’yo (Ay ang) / The only thing I can show off to you (Is)

Pag-ibig ko sa’yo / My love for you
Ito’y totoo / It’s true
Wala nang iba / There’s no other
Ikaw at ako / Just you and me
Lang ang nasa isip at panaginip / Are on my mind and dreams
‘Pag nakikita ka / When I see you
Sasabihin ko’y / Here’s what I’ll say

Nawawala, ikaw na nga / I’m lost, you really are
Ang dahilan kung bakit nasulat ko ang tulang / The reason why I wrote this poem
Kahit kanino ay aking maipagyayabang / That I can brag to anybody
Minamahal kita subalit tanggapin mo sana kahit / I’m loving you but please accept [me] even if

Ganito lang ako (Maniwala ka sana sa akin) / I’m only like this (Please believe me)
Simpleng tao (Na ikaw ang lagi kong dalangin) / A simple person (That you’re my constant prayer)
Ang maipagyayabang ko lang sa’yo (Ay ang) / The only thing I can show off to you (Is)

Pag-ibig ko sa’yo na ‘di magbabago / My love for you that won’t change
At kahit na anong bagyo / And no matter the storm
Ika’y masusundo / I’ll be there for you
Ganito lang ako (Maniwala ka sana sa akin) / I’m only like this (Please believe me)
Simpleng tao (Na ikaw ang lagi kong dalangin) / A simple person (That you’re my constant prayer)
Ang maipagyayabang ko lang sa’yo (Ay ang) / The only thing I can show off to you (Is)

Pag-ibig ko sa’yo na ‘di magbabago / My love for you that won’t change
At kahit na anong bagyo / And no matter the storm
Ika’y masusundo / I’ll be there for you
Ganito lang ako (Maniwala ka sana sa akin) / I’m only like this (Please believe me)
Simpleng tao (Na ikaw ang lagi kong dalangin) / A simple person (That you’re my constant prayer)
Na umaasa hanggang ngayon / Who is hoping until now
Sa pag-ibig mo / For your love

Sa pag-ibig mo / For your love
Sa pag-ibig mo / For your love
Maniwala ka sana sa akin / Please believe me
Na ikaw ang lagi kong dalangin / That you’re my constant prayer

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s