OPM Lyrics

“Tindahan ni Aling Nena” – Eraserheads

“Tindahan ni Aling Nena” / “Mrs. Nena’s Store”

Isang araw… / One day…

Pumunta ako sa tindahan ni Aling Nena / I went to Mrs. Nena’s store
Para bumili ng suka / To buy vinegar
Pagbayad ko aking nakita / After paying, I saw
Isang dalagang / A young woman
Nakadungaw sa bintana / Looking out the window
Natulala ako, laglag ang puso ko / I gawked, my heart fell
Nalaglag rin ang sukang hawak ko / As well as the vinegar I was holding

Napasigaw si Aling Nena / Mrs. Nena screamed
Ako naman ay parang nakuryenteng pusa / And I was like an electrified cat
Ngunit natanggal ang hiya nang nakita ko na / But my shyness went away after I saw
Nakatawa ang dalaga / That the young woman was laughing
Panay ang sorry ko, sa pagmamadali / I kept saying sorry in my hurry
Nakalimutan pa ang sukli ko / I even forgot my change
Pagdating sa bahay / When I got home
Nagalit si nanay / Mom got mad
Pero oks lang, ako ay in-lab nang tunay / But it’s okay, I’m finally truly in love

Tindahan ni Aling Nena / Mrs. Nena’s store
Parang isang kuwentong pang-pelikula / Like a story fit for the movies
Mura na at sari-sari pa ang itinitinda / [Mrs. Nena’s store is] Not just cheap but has a wide selection
Pero ang tanging nais ko ay ‘di nabibili ng pera / But my sole desire can’t be bought with money

Pumunta ako sa tindahan kinabukasan / I went to the store the day after
Para makipagkilala / To introduce myself
Ngunit sabi ni Aling Nena / But Mrs. Nena said
Habang maaga’y huwag na raw akong umasa / I better not even hope while it’s still early
Anak niya’y aalis na / Her daughter is leaving
Papuntang Canada / For Canada
Tatlong araw na lang ay ba-bye na / In only three days, it will be goodbye

Tindahan ni Aling Nena / Mrs. Nena’s store
Parang isang kuwentong pang-pelikula / Like a story fit for the movies
Mura na at sari-sari pa ang itinitinda / [Mrs. Nena’s store is] Not just cheap but has a wide selection
Pero ang tanging nais ko ay ‘di nabibili ng pera / But my sole desire can’t be bought with money

Hindi mapigil ang damdamin / My emotions can’t be stopped
Ako’y nagmakaawang ipakilala / I begged to be introduced
Payag daw siya kung araw-araw / She said she’d relent if every day
Ay meron akong binibili sa tinda niya / I’d buy something from her store
Ako’y pumayag at pinakilala niya / I agreed and [she] introduced me
Sa kanyang kaisa-isang dalaga / To her only daughter
Ngunit nang makilala, siya’y tumalikod na / But when we met, she immediately turned around
At iniwan akong nakatanga / And left me dumbfounded

Tindahan ni Aling Nena / Mrs. Nena’s store
Parang isang kuwentong pang-pelikula / Like a story fit for the movies
Mura na at sari-sari pa ang itinitinda / [Mrs. Nena’s store is] Not just cheap but has a wide selection
Pero ang tanging nais ko ay ‘di nabibili ng pera / But my sole desire can’t be bought with money

Tindahan ni Aling Nena / Mrs. Nena’s store
Dito nauubos ang aking pera / Here I spend all my money
Araw-araw ay naghihintay / Everyday I wait
O Aling Nena, please naman, maawa ka / Oh Mrs. Nena, please, take pity on me

Alam ninyo ang nangyari? / Do you know what happened?

Wala~ wala~ ahh~ / Nothing~ nothing~ ahh~
O Diyos ko / Oh God
Wala~ wala~ ahh~ / Nothing~ nothing~ ahh~

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s