OPM Lyrics

“‘Di Bale Na Lang” – Gary Valenciano

“‘Di Bale Na Lang” / “Forget It”

Minsan / One day
Ang sabi niya sa akin “Sandali na lang” / She told me “Just a little longer”
Akala ko naman ay sigurado na ako / I thought I was sure
Handa kong tanggapin ang kanyang “Oo” / I was ready to accept her “Yes”
Bigla na lang nagbago ang isip niya / She suddenly changed her mind
‘Di ko akalain na ganyan pala siya / I didn’t think she’d be like that
Pinaasa niya lang ako / She just got my hopes up
Bitin na bitin ako / I’m really unsatisfied
Ooh woah

Hindi ko na alam kung makakaya ko pa / I don’t know if I can still take it
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ako pa ba kaya ang nasa puso niya / Am I still the one in her heart
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ngunit mahal ko siya / But I love her
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it

Ngayon / Now
Araw-araw lumilipas ang panahon / Everyday times passes by
Kalimutan ko siya’y malayo sa isip ko / Forgetting her is far away from my mind
‘Di kaya pinaikot niya lang ako / Did she just bring me in circles
Bigla na naman nagbago ang isip niya / She suddenly changed her mind again
Pagkakataon ko nang mapasagot ko siya / This is my chance to make her say “Yes”
Pag ang sinabi ko’y di mabili / If I don’t convince her
Baka mapahiyang muli~ / I might get embarrassed again

Hindi ko na alam kung makakaya ko pa / I don’t know if I can still take it
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ako pa ba kaya ang nasa puso niya / Am I still the one in her heart
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ngunit mahal ko siya / But I love her
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it

Bakit ka naman ganyan / Why are you like that
Ano pa ba kayang paraan / What other way is there
Pero kung kailangan mo naman ako / But if you need me
Agad akong tumatakbo / I immediately run to you

(Instrumental)

Minsan / One day
Ang sabi niya sa akin “Sandali na lang” / She told me “Just a little longer”
Akala ko naman ay sigurado na ako / I thought I was sure
Handa kong tanggapin ang kanyang “Oo” / I was ready to accept her “Yes”
Bigla na lang nagbago ang isip niya / She suddenly changed her mind
‘Di ko akalain na ganyan pala siya / I didn’t think she’d be like that
Pinaasa niya lang ako / She just got my hopes up
Bitin na bitin ako / I’m really unsatisfied
Oooh woah

Hindi ko na alam kung makakaya ko pa / I don’t know if I can still take it
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ako pa ba kaya ang nasa puso niya / Am I still the one in her heart
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ngunit mahal ko siya / But I love her
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it

Hindi ko na alam kung makakaya ko pa / I don’t know if I can still take it
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ako pa ba kaya ang nasa puso niya / Am I still the one in her heart
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ngunit mahal ko siya / But I love her
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it

Hindi ko na alam kung makakaya ko pa / I don’t know if I can still take it
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ako pa ba kaya ang nasa puso niya / Am I still the one in her heart
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ngunit mahal ko siya / But I love her
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it
‘Di bale na lang / Forget it

Hindi ko na alam kung makakaya ko pa / I don’t know if I can still take it
‘Di bale na lang kaya / Maybe I should just forget it
Ako pa ba kaya ang nasa puso niya / Am I still the one in her heart
‘Di bale na lang kaya… / Maybe I should just forget it…

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s