OPM Lyrics

“Pagbigyang Muli” – Erik Santos

“Pagbigyang Muli” / “Give [Me] Another Chance”

Muli ay ‘yong pagbigyan / Give me another chance
Ako’y nagkamali / I did wrong
Muli ay iyong patawarin / Forgive me again
Ako’y nagsisisi / I regret it
Alam kong ako’y nangakong / I know I promised
‘Di na mauulit pa / That it won’t happen again
Ako’y nagkamali sa’yo / I did you wrong
Muli ay patawarin mo / Forgive me again

Ako ba’y ‘yong yayakapin? / Will you hug me?
Nakaraa’y kayang limutin? / Can you forget the past?
Magtiwalang muli / Trust me again
Mahalin mong muli / Love me again
Magbalik ka sa’kin / Come back to me

‘Di ko kakayanin kung ika’y mawawala sa aking piling / I won’t be able to take it if you disappear from my side
‘Di ko kakayanin pag nalaman kong wala nang pag-ibig sa akin / I won’t be able to take it if I find out that you no longer have love for me
‘Di kayang mag-isa, gustong kasama kita / I can’t be alone, I want you with me
Sa’yo lang ang pag-ibig ko / My love is only yours
Magtiwalang muli / Trust me again
Ito na ang huling pagkakamali, pag-ibig ko’y / This is my last mistake, my love
Muling tanggapin / Accept [it] again

Muli ay ‘yong pagbigyan / Give another chance
Pag-ibig natin / [To] our love
Sabihin mo sa akin ang ‘yong gusto’y susundin / Tell me what you want and I’ll follow
Magtiwalang ‘di sinasadyang maging ‘di tapat sa’yo / Trust that I don’t mean to be dishonest with you
Nakalimot nga ako / I did forget
Nangyari’y ‘di ko ginusto / I didn’t want what happened

Ako pa ba’y kayang yakapin? / Can you still hug me?
Ang init ng halik sa akin / The heat of your kiss on me
Kaya bang ibalik? / Can [we] bring [it] back?
Dama ang bawat saglit / I can feel each moment
Ng sakit ngayong wala ka na / Of pain now that you’re gone

‘Di ko kakayanin kung ika’y mawawala sa aking piling / I won’t be able to take it if you disappear from my side
‘Di ko kakayanin pag nalaman kong wala nang pag-ibig sa akin / I won’t be able to take it if I find out that you no longer have love for me
‘Di kayang mag-isa, gustong kasama kita / I can’t be alone, I want you with me
Sa’yo lang ang pag-ibig ko / My love is only yours
Magtiwalang muli / Trust me again
Ito na ang huling pagkakamali, pag-ibig ko’y– / This is my last mistake, my love–

Muling tanggapin / Accept [it] again
Muling mahalin / Love [me] again
‘Di kakayaning ika’y mawala sa aking piling / I won’t be able to take it if you disappear from my side
Muling mahalin / Love [me] again
Ika’y magbalik, magtiwalang muli / Come back, trust me again
Muling ibalik ang pag-ibig na dati’y sa atin / Return the love that once was ours
Pagkat / Because

‘Di ko kakayanin kung ika’y mawawala sa aking piling / I won’t be able to take it if you disappear from my side
‘Di ko kakayanin pag nalaman kong wala nang pag-ibig sa akin / I won’t be able to take it if I find out that you no longer have love for me
‘Di kayang mag-isa, gustong kasama kita / I can’t be alone, I want you with me
Sa’yo lang ang pag-ibig ko / My love is only yours
Magtiwalang muli / Trust me again
Ito na ang huling pagkakamali, pag-ibig ko’y / This is my last mistake, my love
Muling tanggapin / Accept [it] again

Muling tanggapin / Accept [it] again
Muling tanggapin / Accept [it] again

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s