OPM Lyrics

“‘Wag Na ‘Wag Mong Sasabihin” – Kitchie Nadal

“‘Wag Na ‘Wag Mong Sasabihin” / “Don’t You Dare Say”

May gusto ka bang sabihin / Do you have something you want to say
Ba’t ‘di mapakali / Why can’t [you] be still
‘Ni hindi makatingin / Nor look [at me]
Sana’y ‘wag mo na ‘tong palipasin / I hope you don’t let this pass by
At subukan lutasin sa mga sinabi mong na / And try to fix what you said that
Ibang nararapat sa akin / Someone else is right for me
Na tunay kong mamahalin / Who I will truly love

Oh woah~~
‘Wag na ‘wag mong sasabihin / Don’t you dare say
Na hindi mo nadama itong / That you didn’t feel this
Pag-ibig kong handang / Love of mine that’s ready
Ibigay kahit pa kalayaan mo / To give [anything] even your freedom

Ano man ang naakala / Whatever [your] assumptions
Na ako’y isang bituin / Of me being a star
Na walang sasambahin / Who does not revere anyone
‘Di ko man ito ipakita / Although I don’t show it
Abot-langit ang daing / My grievances reach the heavens
Sa mga isinabi mong na / Towards what you said that
Ibang nararapat sa akin / Someone else is right for me
Na tunay kong mamahalin / Who I will truly love

Oh woah~~
‘Wag na ‘wag mong sasabihin / Don’t you dare say
Na hindi mo nadama itong / That you didn’t feel this
Pag-ibig kong handang / Love of mine that’s ready
Ibigay kahit pa kalayaan mo / To give [anything] even your freedom

At sa gabi / And at night
Sinong duduyan sa’yo / Who will cradle you
At sa umaga / And in the morning
Ang hangin na ang hahaplos sa’yo / The wind will now be the one to caress you

Oh woah~~
‘Wag na ‘wag mong sasabihin / Don’t you dare say
Na hindi mo nadama itong / That you didn’t feel this
Pag-ibig kong handang / Love of mine that’s ready
Ibigay kahit pa kalayaan mo / To give [anything] even your freedom

Oh woah~~
‘Wag na ‘wag mong sasabihin / Don’t you dare say
Na hindi mo nadama itong / That you didn’t feel this
Pag-ibig kong handang / Love of mine that’s ready
Ibigay kahit pa kalayaan mo / To give [anything] even your freedom

Oh woah

Oh woah

Oh woah~~
‘Wag na ‘wag mong sasabihin / Don’t you dare say
Na hindi mo nadama itong / That you didn’t feel this
Pag-ibig kong handang / Love of mine that’s ready
Ibigay kahit pa kalayaan mo / To give [anything] even your freedom

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s