OPM Lyrics

“Akala Mo” – Aiza Seguerra

“Akala Mo” / “You Thought”

Akala mo / You thought
Hindi ko nakita / I didn’t see
Maligaya ka pag ako ay masaya / That you’re happy when I’m happy
Akala mo / You thought
Hindi ko naisip / I didn’t think
Na kasama ako sa iyong panaginip / That I’m with you in your dream
Bawat sabihin ko / Each thing I say
Alam ko nakikinig ka / I know you listen to
Akala mo siguro hindi ko nakita / I guess you thought I didn’t see (it)

Akala mo hindi ko pansin / You thought I didn’t notice
Akala mo hindi ko alam / You thought I didn’t know
Mahal mo nga ako kahit hindi mo man sabihin / You do love me even though you don’t say it
Akala mo hindi ko napansin / You thought I didn’t notice

Akala mo / You thought
Hindi ko naririnig / That I can’t hear
Tibok ng puso mo’t kaba ng dibdib / Your heartbeat and nervousness
Akala mo / You thought
Hindi ko nadama / That I didn’t feel
Na may kasama ako sa lungkot at saya / You’re with me in sadness and in happiness
Kapag kailangan kita / When I need you
Dumarating ka / You always come through
Akala mo siguro hindi ko nakita / I guess you thought I didn’t see (it)

Akala mo hindi ko pansin / You thought I didn’t notice
Akala mo hindi ko alam / You thought I didn’t know
Mahal mo nga ako kahit hindi mo man sabihin / You do love me even though you don’t say it
Akala mo hindi ko napansin / You thought I didn’t notice

Akala mo hindi ko pansin / You thought I didn’t notice
Akala mo hindi ko alam / You thought I didn’t know
Mahal mo nga ako kahit hindi mo man sabihin / You do love me even though you don’t say it
Akala mo hindi ko napansin / You thought I didn’t notice

Akala mo gano’n lang yon / You thought that was it
Alam ko ‘yon kahit noon / I knew that right from before
Akala mo hindi ko napansin / You thought I didn’t notice

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s