OPM Lyrics

“Dahil Mahal Na Mahal Kita” – Roselle Nava

“Dahil Mahal Na Mahal Kita” / “Because I Really Love You”

Kahit na nagmumukhang tanga / Even though I look stupid
Kahit na sinasaktan ako / Even though [you] hurt me
Umiiyak ako dahil sa’yo / I cry because of you
Heto pa rin ako / I’m still here
Halos baliw sa’yo / Almost crazy for you

Kahit na / Even though
Niloloko mo lang ako / You’re only playing me
Kahit na tumingin ka sa iba / Even if you look at others
Magmahal ka ng iba / You love another
Magbubulag-bulagan ako / I’ll pretend to be blind
Masakit man ito dito sa puso ko / Even though it hurts in my heart

CHORUS:
Dahil mahal…
/ Because I love
Mahal na mahal kita / I really love you
Hindi ako matatakot, mahihiya / I won’t be afraid, I won’t be ashamed
Ano man ang sabihin nila / Whatever they say
Dahil mahal kita / Because I love you
Dahil mahal / Because I love
Mahal na mahal kita / I really love you
Gagawin ko ang lahat / I’ll do everything
Pangako mo lang ‘di ako iiwan / Just promise that you won’t leave me
Dahil mahal / Because I love
Mahal na mahal kita / I really love you

Kahit na / Even though
Niloloko mo lang ako / You’re only playing me
Kahit na tumingin ka sa iba / Even if you look at others
Magmahal ka ng iba / You love another
Magbubulag-bulagan ako / I’ll pretend to be blind
Masakit man ito dito sa puso ko / Even though it hurts in my heart

(Chorus)

Gagawin ko ang lahat / I’ll do everything
Pangako mo lang ‘di ako iiwan / Just promise that you won’t leave me
Dahil mahal / Because I love
Mahal na mahal kita / I really love you

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s