OPM Lyrics

“Pilipinas” – Quest

“Pilipinas” / “Philippines”

Meron akong pangarap / I have a dream
Alam ko ikaw din / I know you do too
Matagal ko nang hinahanap / I’ve long been searching for it
Liwanag sa dilim / Light in the darkness
Mailap ang tadhanang inaasam natin / The destiny we’re wishing for is elusive
Pero patuloy pa rin ang paglaban / But the fight continues
Patungo sa kapayapaan / Towards peace

Pagkakaisa / Unity
Tugma kahit may pagkakaiba / Harmony even amongst differences
‘Di lang pera ang yaman / Money isn’t the only wealth
Pati pag-ibig sa’ting bayan / Even love for our country
Pag-asa ay sagana / Hope is abundance
Pagka’t ay sa pangarap lahat may gana / Because in hope, everyone has a gain
Panahon na para lahat ng ito ay tuparin / It’s time that we achieve all of this
Dahil ang Pilipinas ko ay Pilipinas mo rin / Because my Philippines is also your Philippines

CHORUS:
Bayan ko, bayan mo / My country, your country
Walang iwanan / No getting left behind
Pilipinas natin ‘to / It’s our Philippines
Alam kong kaya mo, kaya ko / I know you can do it, I can do it
Bayanihan*, ipakita natin ‘to / Bayanihan*, let’s show it
Dahil ang bayan ko ay bayan mo / Because my country is your country
Walang iwanan / No getting left behind
Pilipinas natin ‘to / It’s our Philippines
Hindi ka na mag-iisa / You’ll no longer be alone
Tara, magsama-sama / Let’s go, altogether

Pilipinas sama-sama / Philippines, altogether
Sama-sama / Altogether

Wala nang lokohan / No more cheating
Tama na sisihan / Let’s stop the blame
‘Wag kang patay malisya / Don’t be malicious
Magkaintindihan / Let’s understand each other
Bawas reklamo, dagdagan ang aksyon / Less complaining, more action
‘Pag lahat tayo sama-sama na / When we’re all together
Makalakas noon / That’s powerful
Manatili lang sa tama / Let’s stay on the right path
Maliko man ang daan / Even if we’re strayed from the road
Ipagpatuloy ang liwanag / Continue the light
Gaano man kadilim yan / Regardless of how dark it is
Di ka na mag-iisa / You’ll no longer be alone
Kami makii-isa / We’ll join you
Di na pwede ang “pwede na” / “It’s good enough” is no longer enough
Panibagong simula / A brand new beginning
Para sa lahat, walang eksklusibo / For everyone, no exclusion
Kaunlaran sa lahat ng Pilipino / Progress of every Filipino
Angat ang andas / Let’s lift ourselves
Ituwid ang landas / Let’s straighten our path
Abutin ang inaasam hangga’t sa lumampas / Reach for our ambitions until we surpass them
Tayo’y mga bahaghari pagkatapos ng bagyo / We are the rainbow after a storm
Gaano man kahirap man natiling nakatayo / No matter how we struggle, we still stand
At muling pakinangin ang tatlong bituin / And let’s make our three stars shine once more
At yung liwanag ng araw muling pasilapin / And the light of the sun, let it break through again

(Chorus)

Para sa bagong simula / For a new beginning
Tara, magsama-sama / Let’s go, altogether

Hindi na pwedeng mag-isa / Being alone is no longer allowed
Pilipinas sama-sama / Philippines, altogether

*Bayanihan is a term for the collective effort of a group of people, usually those of the same village, or in this case, the same country

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s