OPM Lyrics

“Balang Araw” – Julian Trono

“Balang Araw” / “Someday”

Balang araw / Someday
Balang araw / Someday
Balang araw / Someday
Balang araw / Someday

‘Di madali / [It] wouldn’t be easy
‘Di madali / [It] wouldn’t be easy
Kung lahat-lahat ay iisipin / If [I] think of everything
Ngunit sa huli / But in the end
Ngunit sa huli / But in the end
Ikaw lamang ang gustong makapiling / You’re the only one I want to be with
Maraming bagay sa’ting nangyari / A lot has happened to us
Na hindi inaasahan / That we didn’t expect
Kay hirap tanggapin at kayanin / How hard it is to accept and handle
Harapin ang katotohanan / [And] to accept the true

REFRAIN:
Walang pagpapanggap, ginagawang lahat / No pretense, doing everything
Upang madama ang puso kong tapat / So you can feel this loyal heart
‘Di ko man masabi sa ngayon pero pangako ko / Even though I can’t say [it] now but I promise

CHORUS:
Maghihintay / [I] will wait
Kahit hanggang kailan / No matter how long
Maghihintay / [I] will wait
Kahit na masaktan / Even if I get hurt
At kailanman nandito lang / And I’ll always be here
Walang pakialam / [I] don’t care
Ang puso’y sa’yo lang / This heart is yours only

Balang araw (sisimulan muli) / Someday ([we’ll] start again)
Balang araw (lahat ng ito ay dadali) / Someday (all of this will get easier)
Balang araw / Someday
Balang araw tayo rin sa huli / Someday it’ll be us in the end

Nababaliw sa bawat araw na / Going crazy each day that
‘Di tayo pwedeng magkasama / We can’t be together
At gustuhin ko man, hindi tayong dalawa / And even if I wanted to, we’re not together
Nais ko na malaman mo na biyaya ka sa akin / I want you to know that you’re a blessing for me
Minsan lang akong magkaganito at hindi na palalampasin / I don’t get like this often and I won’t let it pass

(Refrain)

(Chorus)

Balang araw / Someday
Kahit hindi pa sa ngayon / Even if not now
Kakayanin natin pagdating ng panahon / We can make it when the time comes
Ang dalangin ko panghawakan mo ang pag-ibig ko / My prayer is for you to keep hold of my love
At sa bawat araw ipaglalaban ka / And in each day I’ll fight for you
Hanggang umayos ang lahat / Until everything is fixed
Ako’y maghihintay / I will wait

(Chorus)

Balang araw (sisimulan muli) / Someday ([we’ll] start again)
Balang araw (lahat ng ito ay dadali) / Someday (all of this will get easier)
Balang araw / Someday
Balang araw tayo rin sa huli / Someday it’ll be us in the end

Balang araw tayong dalawa / Someday the two of us
Makikita mo na ang tunay mong halaga / You’ll see your true worth

Balang araw (sisimulan muli) / Someday ([we’ll] start again)
Balang araw (lahat ng ito ay dadali) / Someday (all of this will get easier)
Balang araw / Someday
Balang araw tayo rin sa huli / Someday it’ll be us in the end

Balang araw tayong dalawa / Someday the two of us
Makikita mo na ang tunay mong halaga / You’ll see your true worth

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s