OPM Lyrics

“Magkabilang Mundo” – Jireh Lim

“Magkabilang Mundo” / “Opposite Worlds”

Magkalayong agwat / A great distance [but]
Gagawin ang lahat / [I’ll] do everything
Mapasa’yo lang ang / Just so you’ll have
Pag-ibig na alay sa’yo / The love I offer you
Ang awit na ito ay awit ko sa’yo / This song is my song for you
Sana ay madama / [I] hope you can feel [it]
Magkabila man ang ating mundo / Even if our worlds are opposite

Kahit nasa’n ka man / Wherever you are
Hindi ka papalitan / I’ll never replace you
Nag-iisa ka lang / You’re the only one
Kahit na langit ka at lupa ‘ko / Even though you’re heaven and I’m the earth
Ang bituin ay aking dadamhin / I’ll feel the stars
‘Pag naiisip ka / Whenever I think of you
Sabay kayong nagniningning / You’ll shine together

CHORUS:
Dito ay umaga at dyan ay gabi / It’s morning here and there is night
Ang oras natin ay magkasalungat / Our time is reversed
Aking hapunan / My dinnertime
Ay iyong umagahan / Is your morning
Ngunit kahit na anong mangyari / But whatever happens
Balang araw ay makakapiling ka / Someday I’ll be with you

Hihintayin kita / [I] will wait for you
Kahit nasa’n ka pa / Wherever you are
‘Di ako mawawala / I won’t disappear
Kahit na may dumating pa / Even if someone else comes
Dito lang ako / I’ll stay here
Iibig sa iyo / Loving you
Hangga’t nandyan ka pa / Until you’re still there
Hangga’t wala ka pang iba / Until you have no other

(Chorus)

(Chorus except for last line)

(Chorus)

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s