OPM Lyrics

“Binibini Sa MRT” – The Juans

* “Binibini” typically means a young, unmarried woman. In this song, I translate it as either “miss” or “lady”.

“Binibini* Sa MRT” / “Miss on the MRT”

Nakapila na ng mahaba / Been in line for a while
Umalis pa naman ng maaga / Left early in the morning too
Kala ko araw ay sira na / Thought my day was ruined
Nang bigla kang makita / When I suddenly saw you
Binibining kay ganda / Miss so beautiful
Tulala ng panandalian / Awestruck for a moment
Sa mga pasaherong nag-uunahan / At the passengers rushing on

O kuyang gwardya / Oh mister guard
Pasensya na ‘di ko namamalayang nakatapak na ko / Sorry I haven’t realized I was stepping on
Sa yellow line / The yellow line
Alam ko na delikado parang puso kong ito / I know it’s dangerous like this heart of mine
Nabibighani sa tabi ng isang marikit na binibini / I’m mesmerized by a beautiful lady next to me

CHORUS:
Mula sa Buendia Station / From Buendia Station
Solo mo aking attention / You have my full attention
Paligid ay nag-slow motion nang makita kita / Surroundings went into slow-motion when I saw you
‘Di ko alam ang iyong pangalan / I don’t know your name
O lugar na patutunguhan / Or where you’re headed
Pwede ba kitang samahan kahit nasaan pa ‘yan / Can I accompany you wherever it is
O binibining nasa MRT / Oh miss on the MRT
Hey

Miss ayan na ang susunod na tren / Miss, there”s the next train
Naku miss I’m sorry nakasiksik ka sa akin / Oh, Miss, I’m sorry you’re pushed right up against me
Pero ‘wag mag-alala / But don’t worry
Poprotektahan kita / I’ll protect you
Sa mga nagtutulakang mga ate at kuya / From the women and men pushing each other
Hahanapan ka ng upuan / I’ll find you a seat
Bisig ko’y pwedeng kapitan / You can hold on to my arm
Ituturo ko ang side na bubukas sa bawat station / I’ll point out which side will open at each station

Parang langit lang ang nararamdaman / It feels like heaven
Nang bigla ng umandar ang tren at ako’y iyong nasandalan / When the train suddenly moved and you leaned against me
Oh yeah

(Chorus)

Basta manatiling nakahawak sa mga railing / Just keep holding onto the railing
Pero kung ika’y ma-out-of-balance okey lang / But if become out-of-balance, it’s okay
Nandito naman ako nasa tabi mo / I’m right here next to you
‘Wag mag-alala / Don’t worry
Dahil sasaluhin kita (sasaluhin kita) / Because [I’ll] catch you ([I’ll] catch you)
Hanggang Trinoma / Until Trinoma
Hanggang Trinoma / Until Trinoma

(Chorus)

Binibining nasa MRT / Miss on the MRT
Hey

5,6,7,8

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s