OPM Lyrics

“Tao” – Sampaguita

“Tao” / “People”

‘Tulad ng isang ibon / Like a bird
Tao ay lumilipad / People also fly
Pangarap ang tanging nais / Dreams are their only desire
Na marating at matupad / To reach and fulfill

Isip ay nalilito / The mind is confused
‘Pag nakakita ng bago / When it sees something new
Lahat ng bagay sa mundo / Everything in the world
Ay isang malaking tukso / Is one big tease

Bakit pa luluha / What’s the sense of crying
Bakit maghihirap / Why suffer
Ayaw mang mangyari / Despite not wanting it to happen
Ay ‘di masasabi / One can’t be sure

Sasaktan mo lamang / You’ll just hurt
Puso ay huwag sugatan / Don’t injure the heart
Ito’y laro lamang / This is only a game
Sa mundong makasalanan / In a sinful world

Tubig ay natutuyo / Water dries up
Bulaklak ay nalalanta / Flowers wither
Araw ay lumilipas / The day passes
Sa kadilim ang punta / Toward darkness

Sasaktan mo lamang / You’ll just hurt
Puso ay huwag sugatan / Don’t injure the heart
Ito’y laro lamang / This is only a game
Sa mundong makasalanan / In a sinful world

‘Tulad ng isang ibon / Like a bird
Tao rin ay mamamatay / People also die
Pangarap niyang tanging nais / A sole dream that they desire
Makarating sa kabilang buhay / Is to reach the after-life

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s