OPM Lyrics

“Sige Lang” – Quest

“Sige Lang” / “March On”

O~ / Oh~
Sige lang naman / March on
Magandang umaga, kaibigan / Good morning, friend

‘Eto na naman tayo / Here we are again
Bagong simula / A new beginning
Huminga ng malalim / Breathe deep
Alisin ang kaba / Get rid of your nerves
Tapos na ang kahapon / Yesterday is finished
Pwede na ‘yang itapon / You can throw it away
Huwag lang ang mga aral dapat ‘yan ay ibaon / Just not the lessons that you should keep
Katulong mo sa panibagong hamon / Helping you through new challenges
May paparating na bagong alon / There’s a new wave coming
Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan / It can swallow you or you can ride with it
‘Yung aral ng kahapon pwede ka niyang gabayan / The lessons of yesterday can guide you
Kung ako sa’yo / If I were you
Tumayo ka na dyan / I’d get up
Huwag ka nang magpahuli / Don’t lag behind
Kami ay sundan / Follow us
Patungo sa liwanag / Toward the light
Abutin ang tala / Reach for the stars
Pagkatapos pakita sa mundo pusong nagbabaga / And then show the world your fiery heart
Upang lahat ay mamulat sa aking susulat / So that everyone will awake to what I will write
Parinig sa lahat ang aking iuulat / Let everyone hear what I will announce
Huwag mabahala / Don’t be concerned
Ako ang bahala / I got it covered
Kasangga natin si Bathala / Bathala* is with us

CHORUS:
Walang imposible / Nothing is impossible
Sige lang, sige / March on
Abot mo ang mundo / You can reach the world
Malapit, malayo / Near, far
Sama-sama tayo / We’re all together
Hanggang sa dulo / Until the end
Ano man ang pagsubok / Whatever the obstacles may be
Hindi susuko / We won’t give up
Alam kong kaya mo / I know you can
Sige lang, sige / March on
Sige lang, sige / March on
Walang imposible / Nothing is impossible

O~ / Oh~

Nagniningning / Shining
Ang pangarap ng ‘yong pusong / Is the dream in your heart
Humihiling / Asking [you]
Na kalimutan ang kahapon / To forget yesterday
Sana’y dinggin / Please listen
Sigaw ng aking puso / To the roar of my heart
Hindi susuko / We won’t give up
Hindi susuko / We won’t give up

Ilabas ang iyong pangarap / Expose your dream
Huwag mo yang itatago / Don’t hide it
Samahan mo ng sipag at tatag ng puso / Carry it with diligence and a steadfast heart
Tumayo ka sa ‘yong silya / Stand up from your seat
Ikaw ngayon ang bida / You are now the lead
Wala nang pipigil pa / Nothing can stop you
‘Eto na, ‘eto na / Here it is, here it is

(Chorus)

Hanggang ako’y humihinga / While I’m still breathing
Sugod lang, laban pa (sugod lang, laban pa) / Surge on, fight on (surge on, fight on)
Pangarap abutin / Reach your dream
Kumislap tulad ng mga bituin / Shine like the stars
Sige lang / March on
‘Di ka nag-iisa / You’re not alone
Sige lang, sige pa / March on, march on

O~ / Oh~

(Chorus)

O~ / Oh~

Sama-sama tayo / We’re all together
Sige lang, sige lang / March on, march on
Oo sige lang, sige lang / Ooh march on, march on

(Chorus)

* Bathala is a Filipino god/deity

 

Advertisements
Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s